Enviament gratuït a partir de 49,90€ / Entrega en 24h

Política de privacitat

Aquesta pàgina de política de privacitat té la intenció d’informar sobre com recollim, emmagatzemem i utilitzem la informació que recopilem a través de les diferents pàgines disponibles del nostre lloc. Pensem que és de vital importància que entengui i conegui quina informació demanem i com la utilitzem, ja que l’ús del lloc web de stoksdidactic.com implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

Jordi Muñoz Pous, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: www.stoksdidactic.com, s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis de Jordi Muñoz Pous. La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l'acompliment de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Stoksdidactic.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada. Jordi Muñoz Pous adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.

Per poder utilitzar alguns dels serveis i poder comprar productes en Stoksdidactic, l'usuari haurà de proporcionar certa informació de caràcter personal. També, la informació proporcionada sobre el nom i la data d'aniversari dels fills de l'usuari segueix el mateix tractament que la informació personal donada per l'usuari.

La informació que es requereix per al registre és: nom complet de l'usuari, telèfon, adreça de correu electrònic, adreça postal, adreça de facturació i la identificació fiscal.

No tota la informació sol·licitada durant el procés de registre és obligatòria, excepte aquella que Stoksdidactic consideri que requereix per poder processar correctament la comanda.

Ha de ser conscient que si voluntàriament un usuari dóna informació personal en una àrea pública, aquesta informació pot ser recollida i usada per altres. Stoksdidactic no es fa responsable de les accions dels nostres visitants i usuaris.

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets el pot realitzar el propi usuari a través d'email a: info@stoksdidactic.com o a l'adreça: C / Falcó, 11, C.P. 08186 - Lliçà D'amunt (Barcelona). L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Stoksdidactic

CONDUCTA DE L'USUARI

Tota la informació que ens faciliti ha de ser veraç. StoksDIDACTIC no es fa responsable de la mateixa. D’aquesta forma, l’usuari garantitza l’autenticitat de les dades que doni quan omple els diferents formularis de subscripció o registre del lloc. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels prejudicis que causi a aquest lloc o a tercers per la informació que faciliti.

CONTACTE

Si té algun dubte sobre aquesta pàgina, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@stoksdidactic.com o trucant al 93 865 74 17.