ENVIAMENT GRATUÏT A PARTIR DE 49.90€

ENTREGUES EN 24H

1. OBJECTE 

Les presents condicions generals de contractació regulen l'adquisició de tots els productes i serveis oferts per MIMAJOCS S.L. , (en endavant "STOKS DIDACTIC"), als seus clients a través de la pàgina web www.stoksdidactic.com.

Aquestes condicions generals estan complementades per l'Avís Legal, la Política de Cookies i la Política de Privacitat que el client pot consultar a la pròpia web.

La utilització d'aquesta web i / o l'adquisició de qualsevol dels productes i serveis que ofereix la mateixa implica l'acceptació expressa, plena i sense reserves per part de l'usuari de totes i cadascuna de les condicions d'ús i Condicions Generals de Compra aquí recollides, així com de l'Avís Legal, de la Política de Privacitat, i, si escau, de les condicions particulars que puguin regir l'adquisició de productes i serveis.

Ha de llegir les condicions generals de compra cada vegada que procedeixi a la contractació d'algun producte o servei, atès que les mateixes poden haver estat objecte de modificació des de l'última vegada que va accedir. A la fi de les mateixes es publicarà la data de l'última actualització per tal de poder-li informar sobre la versió que sigui d'aplicació a partir d’aquest moment.

2. NATURALESA DE LA BOTIGA VIRTUAL 

Els productes i serveis de la nostra botiga virtual estan destinats a consumidors finals, en el sentit establert pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. En conseqüència, l'adquisició de productes i serveis està destinada al consum propi del client o de les persones en nom de les quals aquest es trobi legalment autoritzat a actuar.

En virtut d’allò expressat anteriorment, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través del nostre servei de compra.

L'Usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions generals al contractar, i accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés al servei de compra i la seva utilització estan sota la seva responsabilitat.

3. REGISTRE A LA WEB

Si el client accedeix per primera vegada a la web i vol realitzar una compra, haurà d'omplir el formulari de registre a què podrà accedir mitjançant l'apartat "Panell Clients". A partir d'aquest moment, ja serà client de www.stoksdidactic.com.

Els codis d'accés (telèfon de contacte i contrasenya) tenen caràcter personal i intransferible, i és obligació del client cuidar-lo. A més, el client és l'únic responsable de la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de la seva contrasenya i de les conseqüències que d'això es puguin derivar.

En qualsevol cas el client podrà accedir a les seves dades, modificar-les i cancel·lar-les a través de l'opció "El meu compte", que trobarà a www.stoksdidactic.com.

4. OPERATIVA DEL SERVEI DE COMPRA

4.1.- Gamma de productes i aplicació de preus

STOKS DIDACTIC garanteix el preu del dia en què es va fer la compra, sigui quin sigui el dia en què es faci el lliurament. Els preus del servei de compra inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable.

Els productes, juntament amb les seves característiques i preu, apareixeran en pantalla. Els preus de la botiga online són aplicables exclusivament a les compres realitzades en aquest canal de venda.

STOKS DIDACTIC es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol cas i sense previ avís, els preus dels productes, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

4.2 Preparació i lliurament de les comandes

STOKS DIDACTIC garanteix l'existència de tots els productes que s'ofereixen al portal, tot i que, puntualment, pot produir-se alguna falta de disponibilitat al moment d'efectuar la comanda. En cas de donar-se aquesta circumstància, STOKS DIDACTIC contactarà al més aviat amb el client per informar-li i oferir una solució al respecte.

La informació dels productes de www.stoksdidactic.com són dades facilitades pels nostres proveïdors (fabricants de les marques). STOKS DIDACTIC no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin aparèixer a la pàgina.

Els productes se subministraran amb els accessoris i característiques determinades pel fabricant. Les fotografies poden mostrar accessoris que es venen per separat. STOKS DIDACTIC informa que la imatge dels productes que apareixen a la botiga on-line pot variar dels productes finalment lliurats.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a llocs web gestionats per tercers. En cap cas STOKS DIDACTIC es fa responsable dels continguts o el funcionament d'aquells llocs web.

4.3 Lliuraments i devolució de comandes

4.3.1 Lliuraments

Els enviaments des del nostre magatzem es realitzaran en un termini de 3 dies hàbils (no s'inclouen els dissabtes, diumenges i festius) a partir de la confirmació del pagament.

Si no tenim disponibilitat d'estoc en els nostres magatzems, demanem el producte al fabricant i el termini de lliurament pot arribar a ser major (dependrà de la disponibilitat de fabricant). En aquest cas se li comunicarà mitjançant correu electrònic la data aproximada de lliurament, i si no està d'acord pot cancel·lar la seva compra, percebent l'import íntegre.

El repartiment a domicili es realitza, mitjançant un proveïdor de serveis de missatgeria amb les garanties per que els productes arribin en les millors condicions.

Els mitjans de transports utilitzats i els terminis de lliuraments són els següents:

Missatgeries Completar

Si hi hagués qualsevol imprevist en el lliurament de la comanda, ens posaríem en contacte a través del seu número de telèfon, que li sol·licitem a l'hora de fer el registre a la web, per trobar una solució.

STOKS DIDACTIC no assumeix cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva de comprador.

STOKS DIDACTIC tampoc es responsabilitza dels retards en el lliurament per part del transportista per causes alienes al normal funcionament del servei de transports, com vagues, accidents, sobrecàrrega del camió, catàstrofes naturals etc.

En cas que, en el moment del lliurament el client estigui absent, l'agència de transport deixarà una notificació de lliurament i intentarà posar-se en contacte amb el client per concretar un nou enviament. STOKS DIDACTIC no garanteix el lliurament del producte adquirit en un termini de temps concret, per la qual cosa és molt important omplir correctament totes les dades del formulari al fer la comanda.

Recomanem verificar molt bé el correu electrònic, el telèfon de contacte, l'adreça i el NIF.

El client es responsabilitza de verificar el contingut i estat del producte en el moment del lliurament. En el cas, de verificar errors en el producte rebut o que aquest es trobi visualment danyat, haurà de consignar aquestes circumstàncies a l'albarà del transportista i posar en coneixement aquests fets a STOKS DIDACTIC en el termini de 24 hores, mitjançant el correu electrònic info@stoksdidactic.com o al telèfon +34 93 865 74 17. Transcorregut el termini no acceptem reclamacions.

 4.3.2 Condicions de lliurament 

En el moment del lliurament, l'Usuari haurà de signar l'albarà de lliurament de la comanda conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada.

Per a la recollida de les seves comandes n'hi haurà prou que l'Usuari mostri la seva D.N.I./NIE/Passaport, així com el nombre de la seva comanda, de manera que STOKS DIDACTIC pugui identificar que la comanda correspon amb la de client.

STOKS DIDACTIC no assumeix cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes, quan aquest retard no li sigui directament imputable o en casos de força major, en els termes i condicions previstos en aquestes Condicions Generals de Compra.

 4.3.3 Despeses de servei

El cost final del transport dependrà de la quantitat d'articles seleccionats, el seu pes i volum, així com la destinació final.

Un cop informada l’adreça de lliurament es calcula l'import exacte de les despeses d'enviament. Apareixerà a la cistella de la compra abans de revisar la comanda i efectuar el pagament.

Les despeses de lliurament a domicili són gratuïts per a imports de compra superiors als 49,90€. Les comandes que no superin aquesta quantitat tenen un cost de 6,99€, Iva inclòs només Espanya, exceptuant Canàries.

 4.3.4 Devolucions

L'Usuari tindrà dret a desistir de la compravenda dels productes deteriorats pel transport, sense incórrer en cap penalització, en un termini de  14 dies naturals a comptar des del lliurament del producte.

Les peticions de devolució hauran d'efectuar-se a través de el Servei d'Atenció del Client de STOKS DIDACTIC mitjançant correu electrònic info@stoksdidactic.com, enviar i especificar a l'albarà de transport.

4.5 Formes de pagament  CONFIRMAR MODALITATS DE PAGAMENT 

Pel pagament del preu dels béns comprats i de les eventuals despeses d'enviament -els quals apareixeran en pantalla durant el procés de compra-, STOKS DIDACTIC garanteix la total seguretat de les transaccions dels seus clients, posant a la seva disposició els actuals estàndards tecnològics pel que fa a protocols i serveis de seguretat.

 STOKS DIDACTIC ofereix diferents alternatives:

a) PayPal

El sistema de pagament amb targeta bancària accepta totes les targetes VISA i MasterCard que disposin de sistemes antifrau per Internet (no s'accepta American Express).

Per garantir la màxima seguretat en els pagaments, STOKS DIDACTIC només accepta targetes bancàries en què l'entitat emissora garanteixi la fiabilitat de les compres a través d'Internet. Això implica que mitjançant moltes d'aquestes targetes només es pugui pagar un cop activada aquesta opció. Si es troba amb algun problema a l'hora de pagar amb targeta, li recomanem que consulti amb el seu banc les característiques de la seva targeta.

A l'hora de fer el pagament, es connecta amb un servidor web segur de Paypal, on se li presenta un formulari per la introducció de les dades de la targeta. En cas que disposi de pagament segur per la seva targeta passarà per un procés d'autenticació (finestres emergents i petició de contrasenya). L'aspecte i funcionament d'aquestes finestres depèn de cada banc emissor. En cas que STOKS DIDACTIC hagi de realitzar algun abonament parcial o total sobre l'import pagat, l'abonament es realitza a través d'aquest mateix mitjà.

STOKS DIDACTIC no emmagatzemarà cap dada de la targeta quan l’usuari seleccioni l’opció de guardar aquestes dades per a futures compres, ja que tota la informació s’emmagatzemarà en el centre bancari que gestiona la passarel·la de pagament, garantint d’aquesta manera la màxima seguretat i confidencialitat de les dades.

b) Transferència bancària 

Pagament mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària de l'import íntegre al compte bancari que apareix si seleccioneu aquesta opció al formalitzar la comanda.

Cal fer constar el número de comanda al fer la transferència. El nombre de comanda apareixerà a l'últim pas del procés de compra i a la confirmació que li arribarà per correu electrònic.

Si s'ha registrat com a usuari a www.stoksdidactic.com també pot consultar les dades de les seves compres a "Tauler Clients" quan vulgui.

Un cop confirmat l'ingrés bancari, procedirem a tramitar la comanda. La comanda es considera formalitzada al comprovar que la transferència o ingrés ha estat realitzat. Aquest sol trigar entre 24 i 48 hores depenent de l'entitat bancària des de la qual es realitza. Un cop comprovat aquest ingrés, s'iniciarà el procés de lliurament de la comanda. Només a partir d'aquest moment s'inicia tot el procés de subministrament de la mercaderia sol·licitada.

Si en un termini de set dies no s'ha realitzat la transferència, la comanda s'anul·la. Si fa la transferència des de fora d'Espanya, tingui en compte que triga més en fer-se efectiva. Li aconsellem que ens enviï el comprovant per correu electrònic a info@stoksdidactic.com.

L'import total de la factura serà l'import final sempre que el client hagi pagat per anticipat al realitzar la comanda.

La comanda validada pel client no serà considerat efectiva fins que el centre de pagament bancari atorgui la seva conformitat al mitjà de pagament i autoritzi la transacció. Si això no succeís, la comanda serà automàticament anul·lada.

c) Mitjançant tarjeta bancaria - TPV

5. CONFIRMACIÓ DE LA COMPRA

Un cop finalitzada la seva petició de comanda li apareixerà el full de confirmació de la mateixa, que es podrà imprimir per la seva constància i seguretat. Així mateix, STOKS DIDACTIC li remetrà via telemàtica a través del seu correu electrònic justificació de la contractació efectuada.

6. GARANTIA

La garantia dels productes oferts a www.stoksdidactic.com és d'un any a partir de la data de factura. La garantia cobreix únicament defectes de fabricació, no s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, pujades o baixades de tensió, instal·lació incorrecta no efectuada pel Servei Tècnic autoritzat quan escaigui, ni el desgast produïts pel seu ús normal. 

En aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia, el servei tècnic oficial li garanteix la seva reparació o substitució del mateix, si l'anomalia ho requereix. Qualsevol incidència serà reportada directament al fabricant que repararà les avaries funcionals o substituirà l'aparell d'acord amb les condicions de garantia de les nostres marques. En molts casos una avaria pot resoldre’s telefònicament. És per això que, perquè la gestió de l'avaria sigui el més ràpida pel client, STOKS DIDACTIC aconsella contactar directament a través d'e-mail a info@stoksdidactic.com o a el telèfon +34 93 865 74 17.

En qualsevol cas STOKS DIDACTIC, podrà gestionar les sol·licituds de reparació enviant un correu electrònic a la següent adreça info@stoksdidactic.com, sempre que no entrin en conflicte amb la política de suport d'un fabricant. A l'hora de facilitar-nos algun producte per a ser reparat, s'haurà d'incloure, juntament amb el producte, una còpia de la factura, un document explicatiu de quin és l'error de funcionament, tots els accessoris i embalatges inclosos.

En el cas de la reparació de productes que no compleixin les presents condicions de garantia, seran retornats a càrrec del comprador i amb un contra reemborsament associat a les Despeses d'enviament i comissions. En alguns casos, la garantia no cobreix les despeses de transport fins a les instal·lacions de reparació del servei tècnic.

Els fabricants poden oferir garanties addicionals, l'extensió i la durada dels quals difereixen segons els productes i les marques. Aquestes garanties són sempre a càrrec de fabricant. 

7. SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS

STOKS DIDACTIC està a disposició de tots els Usuaris per millorar els continguts i serveis. Per fer qualsevol suggeriment, queixa o proposta, ha de contactar amb el Servei d'Atenció al Client de STOKS DIDACTIC a través de l'adreça electrònica d'e-mail a info@stoksdidactic.com o a el telèfon +34 93 865 74 17.

Els fulls de reclamació estan a disposició dels Usuaris en qualsevol dels nostres establiments.

Si desitja que li enviem un full oficial de reclamació pot sol·licitar-ho mitjançant el següent Formulari

Així mateix, de conformitat amb el que estableix l'article 14 del Reglament (UE) nº 524/2013, l'informem que la Comissió Europea ha establert una Plataforma de resolució extrajudicial de litigis en línia per resoldre aquelles controvèrsies relatives a obligacions contractuals derivades de contractes de compravenda o de prestació de serveis celebrats en línia entre un consumidor resident a la Unió i un comerciant establert a la Unió. Podeu accedir a aquesta Plataforma a través del següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. LLEI APLICABLE 

Aquestes condicions generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola o andorrana, segons escaigui.

Darrera actualització: 2019.12.02

 

Product added to compare.

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per facilitar-li
la navegació, analitzar dades estadístiques de la mateixa i mostrar-li
contingut relacionat amb les seves preferències.
Obteniu més informació a la política de cookies.